Modernizacja obiektu Białołęckiego Ośrodka Sportu przy ul. Strumykowej w Warszawie – Numer referencyjny:...

Termin składania ofert: 28 sierpnia 2017 r. do godziny 10:00 ogłoszenie o zamówieniu SIWZ wraz z załącznikami nr 3, 4, 5, 6 dokumentacja techniczna : zagospodarowanie terenu rzut...

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych BOS na 2017r

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 BOS