Kontakt

DYREKTOR:

p.o. Dyrektora Tomasz Kuczborski
03-144 Warszawa, ul. Światowida 56
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
tel.: 22 676 50 72 wew. 102
sekretariat@bos.waw.pl

ZESPÓŁ OBIEKTÓW „ŚWIATOWIDA”:

Recepcja Działu Obiektów „Światowida”
ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa,
czynny 7 dni w tygodniu w godz. 6:00-22:00 (lipiec-sierpień 09:00-21:00)
przerwy w pracy recepcji:
10:00 – 10:20, 17:30 – 17:50 lub 18:00 – 18:20
tel.: 22 676 50 72 wew. 101
recepcja@bos.waw.pl

KIEROWNIK:

Jerzy Jakubiak
03-144 Warszawa, ul. Światowida 56
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
tel.: 22 676 50 72 wew. 106 
j.jakubiak@bos.waw.pl

SEKRETARIAT:

Katarzyna Andrejko
03-144 Warszawa, ul. Światowida 56
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
tel.: 22 676 50 72 wew. 102
fax: 22 676 82 15
sekretariat@bos.waw.pl

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY:

Elwira Najbauer – Główna Księgowa
03-144 Warszawa, ul. Światowida 56
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
tel.: 22 676 50 72 wew. 103
e.najbauer@bos.waw.pl

KADRY:

Izabela Ostrowska – Główny specjalista ds. kadr, płac i szkoleń
03-144 Warszawa, ul. Światowida 56
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
tel.: 22 676 50 72 wew. 104
i.ostrowska@bos.waw.pl

 

ZESPÓŁ OBIEKTÓW „STRUMYKOWA”:

Recepcja Działu Obiektów „Strumykowa”
ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa
czynna 7 dni w tygodniu w godz. 6:00-22:00 (lipiec-sierpień 09:00-21:00)
PRZERWY W PRACY RECEPCJI
10:00 – 10:20, 17:30 – 17:50 lub 18:00 – 18:20
tel.: 22 676 50 72 wew. 201
e-mail: recepcja@bos.waw.pl

KIEROWNIK:

p.o. Kierownika Krystyna Jankowska
ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
tel.: 22 676 50 72 wew. 215
k.jankowska@bos.waw.pl

STARSZY REFERENT DS. LOGISTYKI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

Katarzyna Szymańska
ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa,
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
tel.: 22 676 50 72 wew. 202
k.szymanska@bos.waw.pl

SPECJALISTA DS. INWESTYCJI I REMONTÓW

Krystyna Jankowska
03-144 Warszawa, ul. Strumykowa 21
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
tel. 22 676 50 72 wew. 215
k.jankowska@bos.waw.pl

 

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA I SPORTU:

KIEROWNIK:

Anna Kozieł
03-144 Warszawa, ul. Strumykowa 21
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
tel.: 22 676 50 72 wew. 122
a.koziel@bos.waw.pl

STARSZY REFERENT DS. SPORTU I MARKETINGU:

Adam Białapko
03-144 Warszawa, ul. Strumykowa 21
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
tel.: 22 676 50 72 wew. 205
sportowy@bos.waw.pl

STARSZY REFERENT DS. SPORTU I MARKETINGU:

Michał Jankowski
03-144 Warszawa, ul. Strumykowa 21
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
tel.: 22 676 50 72 wew. 205
m.jankowski@bos.waw.pl